CASE

Uitvoeren van beleidsevaluaties voor diverse ministeries. Het beleid van de ministeries worden regelmatig geëvalueerd op effect. De doelstellingen, omvang en vorm van die evaluaties lopen uiteen: Hebben we indertijd de juiste beslissing genomen, hebben de investeringen goed uitgepakt en hoe gaan we verder? Voor de evaluaties heeft Swarte innovation development een uitgebreid evaluatie-instrumentarium ontwikkeld.

RESULTAAT

Onze evaluaties zijn ingezet voor investeringsbeslissingen, strategische adviezen, interactief en toekomstgericht beleid. De evaluaties worden vaak uitgevoerd in samenwerking met gezaghebbende organisaties als TNO en STG/HMF. Voorbeelden van succesvolle evaluaties zijn het evaluatieframework voor de Innovatie Onderzoeks Programma’s en de evaluatie van het IOP micro-elektronica; de evaluatie van het Europees Jaar voor mensen met een handicap; de evaluatie en richtlijnen voor Design for All; de evaluatie van de drie kennisinstituten NJi, Vilans en Movisie.