CASE

Ontwikkelen van de visie van Talentenpool. Talentenpool is een jonge organisatie in werving en selectie met een uitgesproken visie. Hun doel is nieuwe dynamiek creëren in de regionale arbeidsmarkt. Ze stellen de vraag naar arbeid centraal en maken gebruik van opleiding en de EVC-systematiek om een perfecte match te realiseren.

RESULTAAT

Daadwerkelijke realisatie van de Talentenpool en implementatie van hun visie bij diverse gemeenten. In een eerste pilot zijn tijdens de recessie enkele honderden arbeidsplaatsen behouden en leerbanen gecreëerd. Inmiddels hebben diverse bedrijven met succes de visie en systematiek van de Talentenpool opgenomen in hun HRM-beleid.